Welkom

  • Supervisie

  • Coaching

  • Intervisie

  • Training

over ons

Over ons

Supervisor, Coach & Trainer

services

Jochen Braams

Van origine ben ik Maatschappelijk Werker & Dienstverlener (HBO). In die hoedanigheid heb ik verschillende jaren gewerkt. Hier heb ik op verschillende manieren ervaring opgedaan in begeleiding.

U kunt hierbij denken aan o.a. ervaring in:

  • Psychosociale hulpverlening
  • Praktische hulpverlening
  • Groepswerk
  • Netwerk participatie
  • Trainingen

Supervisie & Coaching

Na een aantal jaren met verschillende doelgroepen als Algemeen Maatschappelijk Werker gewerkt te hebben, ben ik de VO Supervisie & Coaching gaan doen. Na het succesvol afronden van deze studie ben ik bij een welzijnsorganisatie aan de slag gegaan als Werkbegeleider.

Stichting Presentie

Sinds 2010 ben ik netwerklid bij de Stichting Presentie. Voor meer informatie over de theorie van presentie wil ik u verwijzen naar de website www.presentie.nl

Annelotte Littel

Van origine ben ik Maatschappelijk Werker & Dienstverlener (HBO). Tijdens deze studie ben ik in aanraking gekomen met coaching en ben hierdoor erg enthousiast geraakt om mensen te coachen. Dit heeft mij doen besluiten de opleiding coach in de transitionele ruimte te volgen.

Als coach begeleid ik mensen in verschillende levensfasen en bij verschillende ingewikkeldheden die in een leven kunnen voorkomen. Daarbij specialiseer ik mij als coach om mensen te ondersteunen in transities. Dit zijn overgangsfase die ieder mens in zijn leven tegenkomt. Als coach ga ik samen met jou op zoek naar handvatten om de transitie door te gaan.

Aanbod

Wij bieden de volgende vormen van begeleiding

Supervisie

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. De supervisant leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en welke vragen actueel zijn.

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De cliënt leert, de coach ondersteunt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald.

Intervisie

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega's elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. In groepsverband wordt middels het socratisch gespreksmodel en of Case Based Learning de manier van werken onder het licht gehouden.

Training

Wij werken bij voorkeur door middel van praktijk- en ervaringsgericht leren. Toepassen en oefenen is het motto.

Kom in contact met ons

Contact

Address:

Step4Ward
Mendelssohnlaan 55
3055 HJ Rotterdam

E-mail:

info@step4ward.nl

Copyright © 2015 Step4Ward / All rights reserved. Realisatie Snapworks